uongozi


Menejimenti ya Mpango imeundwa na:

1. Meneja Mpango

2. Mkuu wa Operesheni za Kitaalamu

3. Mkuu wa Viwango na Uhakiki wa Ubora

4. Mkuu wa Teknolojia ya Habari na Mawasiliano

5. Mkuu wa Utawala na Rasilimali Watu